Överlägg

Tjänster

Ordningskonsultation online

Vi går tillsammans igenom rum för rum och jag berättar hur du ska göra för att rensa och skapa ordning i respektive rum. Du tar själv anteckningar eller spelar in. Pris: 3600 SEK inkl. moms för privatpersoner.

Ordningskonsultation på plats

Vi går tillsammans igenom rum för rum och jag berättar hur du ska göra för att rensa och skapa ordning i respektive rum. Du tar själv anteckningar eller spelar in. Pris: 4600 SEK inkl. moms för privatpersoner.

Föreläsning

Vill du, ditt företag eller förening ha en föreläsning om ordning? Jag håller uppskattade föreläsningar om hur man skapar ordning inom hemmets alla områden och rum, om rutiner, vanor och motivation. Föreläsningarna skapas så att de passar era behov. Kontakta mig för offert.

För yrkesutövare

Arbetar du som arbetsterapeut, boendestödjare, personlig assistent, inom hemtjänsten, socialförvaltningen eller LSS? Jag håller skräddarsydda utbildningar om hur man coachar och hjälper andra att lära sig skapa ordning. Som beteendevetare med en fil. Kand i sociologi har jag erfarenhet av att inte bara hjälpa kunder med NPF-diagnoser och psykisk ohälsa, utan också av arbete inom socialpsykiatrin. Många av dessa har upplevt sig vara mycket hjälpta av min metodik. Vill du själv arbeta som ordningskonsult håller jag kurser även inom detta. Kontakta mig för offert.

Copyright Ordningskonsult Nina Strandberg 2023