Webutbildningar i ordningskunskap

Lär dig skapa ordning från grunden med Sveriges främsta Ordningskonsult

Här kan du ta del av livesända webkurser där du steg för steg, rum för rum får lära dig att skapa en total grundordning hemma. Du får bland annat lära dig den metod jag arbetat fram under mina 15 år som Sveriges första ordningskonsult som jag kallar för ”Tornadometoden”. Likt en tornado kommer nämligen allt att gås totalt gås igenom, men slutresultatet blir en fullständig kontroll över alla dina saker där allt har sin plats.

Du får också lära dig om psykologiska förklaringsmodeller som kan ligga bakom oreda hemma, samt tips på hur du ska hålla den nyfunna ordningen genom enkla vanor och rutiner. Utbildningarna ger på så sätt inte bara resultat på utsidan utan även på insidan.

Börja omedelbart att leva, och räkna varje dag som ett separat liv

Seneca d.y.

Ofta upplever vi ordningsskapandet som hopplöst och tråkigt vilket gör att det lätt skjuts upp. Senecas citat belyser vad jag vill med ordningsutbildningarna; att inte bara se de stora resultaten som livets mitt och mening utan se ordningsskapandet som något värdefullt. Du går ju praktiskt taget igenom hela ditt liv under en rensningsresa, så varför inte göra det till ett avstamp för en nystart och rensa efter det liv du vill leva? Jag vill bidra till att din rensningsresa blir inspirerande, rolig och motiverande, på flera plan!