AD/HD

Alla kurser fungerar lika bra oavsett om man har någon NPF-dignos eller inte. Men ibland kan man vara i behov av några tydliga och enkla vardagshacks när behovet av ordning, struktur och rutiner är extra behövt. Vad ska man tänka på när man har medicinska svårigheter med ordning? I den här kursen får du lära dig allt om hur du enklast skapar och håller ordning samt tips på rutiner som kan vara extra hjälpsamma.